Dictionary Features


ภาพหน้าจอโปรแกรมขณะใช้งาน

MegaDict เป็นโปรแกรมดิกชันนารีที่พัฒนาโดยคนไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมากในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในยุคปัจจุบัน
ที่องค์ความรู้มิได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น โดยคุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

 คุณสมบัติโปรแกรม
1. สามารถแปลคำศัพท์ ได้ทั้ง ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย และ อังกฤษ-อังกฤษ
2. ใช้ฐานข้อมูลคำศัพท์จากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และ WordNet Online Dictionary รวมกันกว่า 200,000 คำ
3. สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน
4. เพียงใช้เมาส์ชี้คำศัพท์บนหน้าจอ คำแปลก็จะปรากฏขึ้นมาทันที


Translate@Point : ชี้แล้วแปลทันที

ภาพโปรแกรมแสดงคำแปลคำศัพท์ที่เมาส์ชี้ขณะท่องเว็บไซต์

โปรแกรมมีความสามารถในการตรวจจับตัวอักษรหรือคำที่ปรากฎบนหน้าจอ เมื่อผู้ใช้ต้องการ ทราบความหมายของคำศัพท์ใดๆ เพียงใช้เมาส์ชี้ที่คำศัพท์นั้น โปรแกรมจะแสดงคำแปลให้โดยทันที ทำให้สามารถแปลคำศัพท์ได้แบบคำต่อคำ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์คำศัพท์้ทีละคำ


Talking Dictionary : ดิกชันนารีพูดได้
โปรแกรมสามารถการอ่านออกเสียงคำหรือประโยคภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง
เหมือนเจ้าของภาษา ทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกทักษะในการฟังและอ่านออกเสียงได้
นอกจากนี้สามารถเลือกและปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการ


Smart Search : ระบบค้นหาคำศัพท์อัจฉริยะ
ในการค้นหาคำศัพท์โปรแกรมจะแสดงรายการคำใกล้เคียงของคำศัพท์
ที่กำลังค้นหา ผู้ใช้สามารถเลือกดูความหมายของคำที่ต้องการได้ทันที
ทำให้้การค้นหาคำศัพท์้ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


One-Stop Dictionary : ครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว
โปรแกรมสามารถแปลคำศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ
จากฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 200,000 คำ

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเต็มเพื่อทดลองใช้งานฟรี ดาวน์โหลดฟรี MegaDict


พบกับบูท MegaDict ได้ในงานTry MegaDict Now! MegaDict Shop!


MegaDict : Strengthen your words, Strengthen your world.
© 2005-2006 Genius MegaSofts Corporation. All rights reserved. Terms of Use.
All comments are welcome at support@megadict.com

eXTReMe Tracker
สถิติตั้งแต่ ๑๘ มกราคม 2551