ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ตัวเต็ม (Full Version) ใช้งานได้ฟรี 20 วัน

คุณสมบัติ Professional v.2 Professional Standard
 

MegaDict 
Professional v2 CD (Lifetime)

MegaDict 
Professional CD (Lifetime)

MegaDict 
Standard CD

 

Download

FREE
ดาวน์โหลด

Download

FREE
ดาวน์โหลด

Download

FREE
ดาวน์โหลด

ชี้ไทยแปลอังกฤษ
มี    
ชี้อังกฤษแปลอังกฤษ มี    
ชี้อังกฤษแปลไทย มี มี
มี
ชี้แปลในเอกสาร PDF
มี  มี  
แบบฝึกหัด มี มี  
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
มี มี  
อ่านออกเสียง มี  มี มี
ค้นหาด้วยการพิมพ์ มี มี มี
รองรับ Firefox 3 มี    
Windows Compatible Windows 7, Vista, XP Windows Vista, XP Windows XP
พจนานุกรม NECTEC
WordNet
Longdo
Nontri
NECTEC
WordNet
NECTEC
WordNet
เวอร์ชั่น
2.21 1.73 1.61
ราคา 850 THB
650 THB
450 THB
ขนาดไฟล์ 28.2 MB 23.3 MB 24.7 MB
 

Download

FREE
ดาวน์โหลด

Download

FREE
ดาวน์โหลด

Download

FREE
ดาวน์โหลด

Minimun System Requirements
CPU 500 MHz, Memory 128 MB, OS Windows XP, Vista, 7ดูรายละเอียดของโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสมบัติโปรแกรม


โปรแกรม ฟรี! ช่วยดาวน์โหลดให้เร็วยิ่งขึ้น Orbit Downloader
โปรแกรม แปลงจากภาพเป็นตัวอักษร Free OCR v.2.6


พบกับบูท MegaDict ได้ในงานTry MegaDict Now! MegaDict Shop!


MegaDict : Strengthen your words, Strengthen your world.
© 2005-2006 Genius MegaSofts Corporation. All rights reserved. Terms of Use.
All comments are welcome at support@megadict.com

eXTReMe Tracker
สถิติตั้งแต่ ๑๘ มกราคม 2551