Contact MegaDict


ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 084 038 1881
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.
(ทุกวัน 24x7)


สร้างสรรค์ผลงานโดย
บริษัท เมกาจีเนียส จำกัด
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(E-Saan Software Park)
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

แผนที่

พบกับบูท MegaDict ได้ในงานTry MegaDict Now! MegaDict Shop!


MegaDict : Strengthen your words, Strengthen your world.
© 2005-2006 Genius MegaSofts Corporation. All rights reserved. Terms of Use.
All comments are welcome at support@megadict.com

eXTReMe Tracker
สถิติตั้งแต่ ๑๘ มกราคม 2551